Näin haet opiskelemaan ICT-polulle

Vaaleatukkainen nainen mikrofonin kanssa lavalla keikkavalaistuksessa, katsoo yleisöön päin näyttäen taulua, jonka keskellä kultainen tietokonehiiri ja ylhäällä teksti "Vuoden RnB-devaaja".

Pääset ICT-polulle hakemalla yhteishaussa johonkin ICT-polun toteutuksessa mukana olevista korkeakouluista. Haet siis luonnontieteiden tai tekniikan alan AMK-tutkintoon tai yliopiston kandidaattitutkintoon johtavaan koulutukseen.

Tutustu vaihtoehtoihin tarkemmin alla ja hae korkeakoulujen yhteishaussa. Yhteishaku 2020 alkaa 18.3.2020 klo 8.00 ja päättyy 1.4.2020 klo 15.00.

Lisätietoa korkeakoulujen yhteishausta löydät Opintopolusta.

HUOM! Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi hakea Itä-Suomen yliopistoon suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa pääaineena tietojenkäsittelytiede. Maisterin tutkintoa varten opiskeltavan 120 opintopisteen lisäksi voi yliopisto edellyttää opiskelijalta täydentäviä opintoja, joiden sisältö määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti (enintään 60 op). Täydentäviä opintoja määritettäessä otetaan huomioon suoritetut ICT-koulutuspolun opinnot.

 


 

Itä-Suomen yliopiston logo.

Itä-Suomen yliopisto:
Tietojenkäsittelytiede, (Joensuu tai Kuopio), luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 vuotta + 2 vuotta)

Tietojenkäsittelytieteen pääainekurssit tarjoavat hyvän perustietämyksen tietojenkäsittelytieteen eri osa-alueista. Kattavan pohjatiedon avulla löydät omat mielenkiinnon kohteesi tietojenkäsittelytieteen alalla - tietojenkäsittelytieteestä ei nimittäin valmistuta vain ohjelmoijiksi, vaan opinnot yhdistettynä mielenkiintoosi ja motivaatioosi voivat viedä sinut työskentelemään esimerkiksi data-analyytikkona kansainvälisessä pelifirmassa, ohjelmistokehityksen johtotehtävissä, terveydenhuollon tietojärjestelmien tai tekoälyn sovellusten parissa. Voit opiskella Joensuussa tai Kuopiossa.

Ensimmäistä vuottaan tietojenkäsittelytiedettä opiskeleva Paavo Koivistoinen pitää itseään tietojenkäsittelytieteen opiskelijan stereotyyppinä, mutta opiskelukaverit eivät suinkaan kaikki ole samasta muotista. Lue Paavon opiskelijatarina täällä.

Lue lisää Itä-Suomen yliopiston koulutuksesta (Joensuu) ja hae opiskelemaan Opintopolussa 

Lue lisää Itä-Suomen yliopiston koulutuksesta (Kuopio) ja hae opiskelemaan Opintopolussa

Lisätietoja koulutuksesta löydät Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilta.


 

Karelia-ammattikorkeakoulun logo.

Karelia-ammattikorkeakoulu:
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus

Tietojenkäsittelyn opiskeltavat sisällöt liittyvät muun muassa ohjelmointiin ja sovelluskehitykseen, pelien tekoälyyn, tietokanta- ja tietovarasto-osaamiseen, verkkoliiketoimintaan, yritysten tietojärjestelmiin ja järjestelmäintegraatioon. Projektien kautta pääset ratkaisemaan yritysyhteistyökumppaneiden heittämiä haasteita. Opinnot on mahdollista suorittaa verkon välityksellä.

Hanne Keskisalo opiskelee Karelia-ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn tradenomiksi. Hän on valinnut suuntautumisekseen ICT-polun. Hänen tavoitteenaan on tehdä vaihtelevaa ja mielekästä työtä koodarina. Lue Hannen opiskelijatarina täällä.

Lue lisää Karelian koulutuksesta ja hae opiskelemaan Opintopolussa

Lisätietoja koulutuksesta löydät Karelian verkkosivuilta.


 

Savonia-ammattikorkeakoulun logo.

Savonia-ammattikorkeakoulu:
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus

Merkittävä osa opinnoista painottuu laitetekniikkaan, ohjelmointiin, tietokantoihin, tietoverkkoihin, käyttöjärjestelmiin sekä tietojen ja taitojen käytäntöön soveltamiseen. Ammattiopinnoissa korostuu tietotekniikka-alan jatkuva kehittyminen sekä laitteiden ja menetelmien jatkuva uusiutuminen.

Sanna Aho teki rohkean alanvaihdon ja opiskelee Savonia-ammattikorkeakoulussa tietotekniikan insinööriksi. Lue Sannan opiskelijatarina täällä.

Lue lisää Savonian koulutuksesta ja hae opiskelemaan Opintopolussa

Lisätietoja koulutuksesta löydät Savonian verkkosivuilta.