Itä-Suomen ICT-koulutuspolun opinnot toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Kolmen korkeakouluorganisaation laajuinen koulutusyhteistyö on ICT-alalla ainutlaatuinen Suomessa. Koulutus toteutetaan yhteisesti sekä Joensuussa että Kuopiossa. Yhdistämällä yliopiston ja ammattikorkeakoulujen koulutusten sisältöjä saadaan opiskelijoiden käyttöön parhaat puolet kummastakin.

HUOM! Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi hakea Itä-Suomen yliopistoon suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa pääaineena tietojenkäsittelytiede. Maisterin tutkintoa varten opiskeltavan 120 opintopisteen lisäksi voi yliopisto edellyttää opiskelijalta täydentäviä opintoja, joiden sisältö määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti (enintään 60 op). Täydentäviä opintoja määritettäessä otetaan huomioon suoritetut ICT-koulutuspolun opinnot.